Με την ΠΟΛ 1068/2017 δίδονται διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα της διαγραφής τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και 2013 σε νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών.

Εκτός των άλλων, στην ως άνω απόφαση αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών, όπου το τέλος επιτηδεύματος για το διάστημα μετά τη διακοπή έχει καταβληθεί, για όσα τέλη έχουν καταβληθεί για τα οικονομικά έτη 2012 και 2013, η τριετής παραγραφή αρχίζει  από το χρόνο καταβολής τους, τότε δηλαδή που ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξή τους κατά του δημοσίου