Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ δημοσίευσε την ΠΟΛ 1063/2018 με θέμα την πληροφόρηση της φορολογικής Αρχής ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών