Η ΑΑΔΕ δημοσίευσε την ΠΟΛ 1057/2018 με την οποία προσδιορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των νομικών προσώπων και καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με αυτές