Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσίευσε την ΠΟΛ 1052/2017 με την οποία δίδει οδηγίες σχετικά με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου λόγω εσφαλμένης χρέωσης αναφορικά με τον ΦΠΑ. 

Ως εσφαλμένη χρέωση θεωρείται η επιβάρυνση της αξίας του τιμολογίου με ΦΠΑ, που δεν έπρεπε να επιβαρυνθεί με ΦΠΑ ή που επιβαρύνθηκε με ΦΠΑ μεγαλύτερο του αναλογούντος.