Με την ΠΟΛ 1049/2016 το Υπουργείο Οικονομικών δίδει οδηγίες σχετικά  με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2015