Με την ΠΟΛ 1047/2017 δίδονται οδηγίες για τη συμπλήρωση και εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2016