Με την ΠΟΛ 1043/2017 δίδονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 -κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα- φορολογικού έτους 2016