Με την ΠΟΛ 1042/2017 δίδονται οδηγίες σχετικά με την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου σε πράξεις μετατροπής ατομικών επιχειρήσεων σε κεφαλαιουχικές εταιρείες