Με την ΠΟΛ 1033/2018 ο Διοικητής της ΑΑΔΕ δίδει παράταση μέχρι την 31.03.2018 στην προθεσμία υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διαστάυρωση πληροφοριών έτους 2017