Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσίευσε την ΠΟΛ 1032/2018 με την οποία παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με το φόρο των ασφαλίστρων