Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε την ΠΟΛ 1025/2017 που προσδιορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από  επιχειρηματική δραστηριότητα  καθώς και της βεβαίωσης εισοδημάτων από τόκους και μερίσματα