Με την ΠΟΛ 1019/2018 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζει θέματα σχετικά με τη μείωση των προστίμων και των πρόσθετων φόρων