Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσίευσε την ΠΟΛ 1016/2018 με την οποία ορίζεται ότι τα στατιστικά κατώφλια για το έτος 2018 πάνω από τα οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση intrastat διαμορφώνονται ως εξής:

150.000 ευρώ για τις αφίξεις και 90.000 ευρώ για τις αποστολές