Με την ΠΟΛ 1014/2018 η Αναξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με θέματα φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων