Εκδόθηκε η ΠΟΛ 1012/2018, η οποία περιγράφει όλη τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να μειωθούν τα πρόστιμα και   οι πρόσθετοι φόροι