Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηλείας με επιστολή του, ενημερώνει τον Δήμο Πύργου πως δεν θα κατατεθούν οικονομικές προσφορές από τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες για το Έργο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ” συμμετέχοντας στην αποχή των μηχανικών εξαιτίας του προσχέδιου νόμου του ασφαλιστικού