Μειωμένος ο συντελεστής φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων από 15 σε 10%, σύμφωνα με την εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων