Διοικούσα Επιτροπή

για την τριετία 2023 – 2026

Πρόεδρος

ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αντιπρόεδρος

ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

Γεν. Γραμματέας

ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Ταμίας

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Μέλη

ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ

ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΤΣΙΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ