Διοικούσα Επιτροπή

για την τριετία 2020 – 2023

Πρόεδρος

ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αντιπρόεδρος

ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γεν. Γραμματέας

ΚΑΣΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ταμίας

ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αναπλ. Ταμίας

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Μέλη

ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΠΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ