Εξελεγκτική Επιτροπή

για την τριετία 2017-2020

Μέλη

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΝΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΡΟΥΤΣΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ