Διοικούσα Επιτροπή

για την τριετία 2017-2020

Πρόεδρος

ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αντιπρόεδρος

ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γεν. Γραμματέας

ΚΑΣΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ταμίας

ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Αναπλ. Ταμίας

ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Μέλη

ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΙΟΧΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΤΣΙΓΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ