Η ΠΕΔΜΕΔΕ στα πλαίσια της συμμετοχής της στο διευρωπαϊκό Πρόγραμμα CONSTRUCTION BLUEPRINT διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 στην αίθουσα Αντιπροσωπείας της Ένωσης όπου παρουσιάστηκαν οι δράσεις και η πρόοδος του Προγράμματος που πραγματοποιείται προκειμένου να  αποτυπωθούν οι ανάγκες της κατασκευαστικής βιομηχανίας για την κατάρτιση και εκπαίδευση εργαζομένων, ξεκινώντας από τους άξονες της ενεργειακής αναβάθμισης, της ψηφιοποίησης και της κυκλικής οικονομίας.

Πιο συγκεκριμένα στις δράσεις που θα πρέπει να ολοκληρωθούν από όλους τους συνεργάτες συμπεριλαμβάνονται και :

* η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού εργαλείου παρακολούθησης για την παροχή ακριβών πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες κατάρτισης σε διάφορες χώρες μέσω της χρήσης μεγάλων δεδομένων

* η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ανασκόπηση των προφίλ και των επαγγελματικών προσόντων για την κατάρτιση των εργαζομένων

* η κατάρτιση εθνικών και περιφερειακών ορθών πρακτικών που απεικονίζουν και προωθούν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της έλλειψης επαγγελματικών δεξιοτήτων

* μια μαζική εκστρατεία ενημέρωσης για την προώθηση της ελκυστικότητας του τομέα μεταξύ γυναικών και νέων, όχι μόνο για την επίτευξη ισορροπίας αλλά και για την ενθάρρυνση της κινητικότητας των μαθητευομένων και των επαγγελματιών σε ολόκληρη την ΕΕ

* η ανάπτυξη ενός μαζικού ανοιχτού ηλεκτρονικού μαθήματος (MOOC) για την ευαισθητοποίηση των κατασκευαστών σχετικά με την ψηφιοποίηση, την ενεργειακή απόδοση και την κυκλική οικονομία

* η δημιουργία ενός νέου εικονικού εργαλείου στο οποίο θα είναι διαθέσιμα όλα τα αποτελέσματα των έργων για τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και μια Συμμαχία για τις Δεξιότητες του Τομέα σε μια βασική πλατφόρμα για συνεργατική εργασία.

Πρόκειται για ένα μεγάλο project με στόχο να αποτυπωθούν οι ανάγκες της κατασκευαστικής βιομηχανίας για την κατάρτιση και εκπαίδευση εργαζομένων, ξεκινώντας από τους άξονες της ενεργειακής αναβάθμισης, της ψηφιοποίησης και της κυκλικής οικονομίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 πακέτα εργασίας μέσα από τα οποία θα πραγματοποιηθούν έρευνες, μελέτες, εντοπισμός αναγκών, πιλοτικές εφαρμογές με στόχο πάντα την διάχυση της πληροφορίας και την διασφάλιση της αειφορίας του προγράμματος.

Τέλος παρουσιάστηκε και το νέο λογότυπο του Προγράμματος που προέκυψε μετά από ψηφοφορία των μελών.