Η ΠΕΔΜΕΔΕ διοργάνωσε μία ακόμη ενημερωτική Ημερίδα, στο Αγρίνιο, την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ / Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας, στην οποία παρουσιάστηκε το περιεχόμενο και ο σκοπός του ευρωπαϊκού προγράμματος CONSTRUCTION BLUEPRINT.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε ότι ο  σκοπός του Προγράμματος  είναι η διάγνωση των αναγκών σε γνώσεις και δεξιότητες των εργαζομένων της κατασκευαστικής βιομηχανίας και η ενίσχυση της κατάρτισης και εκπαίδευσης των εργαζομένων του κατασκευαστικού κλάδου, με σημείο αναφοράς τους άξονες της ενεργειακής αναβάθμισης, της ψηφιοποίησης και της κυκλικής οικονομίας.

Υπενθυμίζουμε ότι στο Πρόγραμμα  συμμετέχουν 24 εταίροι από 12 χώρες της Ευρώπης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 3 Ευρωπαϊκές Οργανώσεις, ομπρέλα του κατασκευαστικού τομέα, Εθνικές Κατασκευαστικές Οργανώσεις που εκπροσωπούν τον κλάδο, ανάμεσα σε αυτές και η ΠΕΔΜΕΔΕ για την Ελλάδα, καθώς και πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ