Η ΠΕΔΜΕΔΕ στα πλαίσια της συμμετοχής της στο διευρωπαϊκό Πρόγραμμα CONSTRUCTION BLUEPRINT διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 στα Ιωάννινα, στην αίθουσα του ΤΕΕ/ Τμ. Ηπείρου όπου παρουσιάστηκαν οι δράσεις και η πρόοδος του Προγράμματος που πραγματοποιείται προκειμένου να  αποτυπωθούν οι ανάγκες της κατασκευαστικής βιομηχανίας για την κατάρτιση και εκπαίδευση εργαζομένων, ξεκινώντας από τους άξονες της ενεργειακής αναβάθμισης, της ψηφιοποίησης και της κυκλικής οικονομίας.

Αναφέρθηκαν οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος και τονίσθηκε η σπουδαιότητά του καθώς πρόκειται για ένα μεγάλο project με στόχο να αποτυπωθούν οι ανάγκες της κατασκευαστικής βιομηχανίας για την κατάρτιση και εκπαίδευση εργαζομένων, πάντα σε συνάρτηση με τους άξονες της ενεργειακής αναβάθμισης, της ψηφιοποίησης και της κυκλικής οικονομίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 πακέτα εργασίας μέσα από τα οποία θα πραγματοποιηθούν έρευνες, μελέτες, εντοπισμός αναγκών, πιλοτικές εφαρμογές με στόχο πάντα την διάχυση της πληροφορίας και την διασφάλιση της αειφορίας του προγράμματος.

Τέλος παρουσιάστηκε και το νέο λογότυπο του Προγράμματος που προέκυψε μετά από ψηφοφορία των μελών.