Με την ΠΟΛ 1154/2016 το Υπουργείο Οικονομικών καταγράφει και παρουσιάζει τις διατάξεις που διέπουν την παραγραφή απαιτήσεων του δημοσίου, εστιάζοντας κυρίως στις διατάξεις που θεσπίζουν λόγους αναστολής και διακοπής της παραγραφής των απαιτήσεων αυτών