Παρουσιάζουμε μια ενδιαφέρουσα σύνοψη των ιδιαίτερων σημείων των νέων οδηγιών για Έργα – Προμήθειες, μέσω μιας σειράς φυλλαδίων

– Παρουσίαση 

 http://ec.europa.eu/internal_market/publications/docs/public-procurement-and-concessions_en.pdf).

– Σύνοψη

   http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/reform/fact-sheets/fact-sheet-01-overview_en.pdf)

– Απλοποίηση για τους μετέχοντες 

 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/reform/fact-sheets/fact-sheet-02-simplification-tenderers_en.pdf)

–  Νέες δυνατότητες στις Υπηρεσίες 

 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/reform/fact-sheets/fact-sheet-06-purchasing-developments_en.pdf)

– Περιβαλοντικές όψεις 

 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/reform/fact-sheets/fact-sheet-07-environmental_en.pdf)

– Ηλεκτρονικοποίηση 

 http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/reform/fact-sheets/fact-sheet-04-computerisation_en.pdf)