Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζητά την αποστολή στοιχείων από το Δήμο Παλλήνης και το Δήμο Περιστερίου προκειμένου να διερευνήσει τις διαμαρτυρίες της Ένωσης