Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΤΕΑΕΠ, εν αναμονή της εκκαθάρισης των πληρωμών των εισφορών των μη μισθωτών (από 1/1/2017),  παρατείνεται  έως 31/12/2019 η ισχύς των ασφαλιστικών ενημεροτήτων των τ. ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ, εφόσον η ιδιότητα των ασφαλισμένων  παραμένει σε ισχύ.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους ασφαλισμένους, δεν είχαν αιτηθεί χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ταμείο.