Όπως  μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός, ξεκίνησε η παραλαβή των καρτών Κατασκηνωτή από τους ενδιαφερόμενους.

 Οι κάρτες  παραλαμβάνονται από την  Κεντρική Υπηρεσία του ΤΣΜΕΔΕ, Π.Π.Γερμανού 3-5 ΠΛ.Κλαυθμώνος,  6ος   όροφος,  από 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. και στα περιφερειακά Τμήματα και Γραφεία.

Για την Α’ κατασκηνωτική περίοδο η παραλαβή   γίνεται από Τρίτη 31 Μαΐου έως την Τρίτη 7 Ιουνίου. Για τις υπόλοιπες κατασκηνωτικές περιόδους η παραλαβή θα γίνεται από Τετάρτη 8 Ιουνίου έως την Τρίτη 14 Ιουνίου.

 Για την παραλαβή της κάρτας πρέπει να προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά

 1. Βιβλιάριο υγείας άμεσα ασφαλισμένου και παιδιού

2. Μία φωτογραφία

3. Εκτυπωμένη αίτηση υπογεγραμμένη από τον άμεσα ασφαλισμένο – αιτούντα

 4. Αποδεικτικό κράτησης της θέσης από την κατασκήνωση

 5. Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει η κάρτα κατασκηνωτή θα παραλαμβάνεται με την προσκόμιση της δικαστικής  απόφασης επιμέλειας

6. Για παιδιά ΑμεΑ γνωμάτευση από ΚΕΠΑ

 7. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα στην οποία θα δηλώνει ότι « ο/η δικαιούχος (ονοματεπώνυμο κατασκηνωτή) είναι τέκνο μου και δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατασκηνώσεων άλλου φορέα».

 8. Σε περίπτωση παραλαβής της κάρτας κατασκηνωτή από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση από τον αιτούντα. Απαραίτητη είναι η ασφαλιστική ικανότητα του παιδιού.

Επισημαίνεται, ότι με το τέλος της προθεσμίας (που θα τηρηθεί αυστηρά) για την παραλαβή της κάρτας κατασκηνωτή, σε περίπτωση μη προσέλευσης για την παραλαβή της κάρτας κατασκηνωτή, η θέση θα ακυρώνεται και θα δίδεται στον επόμενο, που βρίσκεται στη λίστα αναμονής. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν γίνει χρήση της παροχής σχετικά με το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα έτους 2016 μετά την έκδοση της κάρτας κατασκηνωτή, θα πρέπει  ο ασφαλισμένος να επιστρέφει την κάρτα κατασκηνωτή στην Υπηρεσία, προκειμένου η θέση να καλυφθεί από άλλον ενδιαφερόμενο από τη λίστα αναμονής.

 Η αίτηση δεν ισχύει: – Αν η κατασκήνωση δεν έχει άδεια λειτουργίας για το 2016 – Αν η κατασκήνωση δεν έχει υπογράψει τη σχετική σύμβαση