Με την ΠΟλ 1179/2015 το Υπουργείο Οικονομικών δίνει οδηγίες αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα απο μισθωτή εργασία και συντάξεις