Το Υπουργείο Οικονομίας απαντά θετικά στο αίτημα της Ένωσης για πληρότητα των πιστοποιητικών των νομικών προσώπων που εκδίδονται από το ΓΕΜΗ και ζητά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει απόψεις και τυχόν  σχετικές οδηγίες στις Γραμματείες των Πρωτοδικείων