Το Υπουργείο Εργασίας διαβίβασε το αίτημα της Ένωσης για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την κατάργηση των κοινωνικών πόρων στο ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ και στο Υπουργείο Παιδείας ζητώντας τους να ενημερώσουν σχετικά την ΠΕΔΜΕΔΕ επί των ερωτημάτων που έθεσε