Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κ. Δημήτριο Ράικο, ζητώντας εκ νέου την παρέμβασή του για την εξάλειψη του φαινομένου της  συμμετοχής των εμπειροτεχνών  στην εκτέλεση των δημοσίων έργων