Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής απευθυνόμενη προς το Δήμο Αιγάλεω ζητά να λάβει γνώση της διαμαρτυρίας της ΠΕΔΜΕΔΕ και να διευθετήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τους εργολήπτες δημοσίων έργων