Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου   ζητά  από το Δήμαρχο Μετσόβου τις απόψεις του επί των διαλαμβανομένων σε  διαμαρτυρία  της Ένωσης