Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζητά από το Δήμο Περιστερίου τις απόψεις του επί των διαλαμβανομένων στη διαμαρτυρία της Ένωσης για έργο που προκηρύσσεται ως εργασία