Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής παρεμβαίνει προς το Δήμο Φυλής μετά τη διαμαρτυρία της Ένωσης για οφειλές σε εργολήπτες και ζητά την επίλυση του προβλήματος