Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζητά από την Περιφέρεια Αττικής εξηγήσεις αναφορικά με το αντικείμενο της διαμαρτυρίας της Ένωσης για διαγωνισμό έργου 6.000.000 ευρώ, που προκηρύχθηκε ως προμήθεια