Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δ. Ελλάδος ζητά από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να εξετάσει τα διαλαμβανόμενα στη διαμαρτυρία της Ένωσης για το διαγωνισμό για την “Ολοκλήρωση του κτιρίου του πρώην Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας”