Μετά την  υπ΄αριθμ. πρωτ. 1431/2019 διαμαρτυρία της Ένωσης η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζητά απαντήσεις από το Δήμο Αργυρούπολης