Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ζητά  από το Δήμο Αγίου Νικολάου να εξετάσει τα ζητήματα που θίγονται στη διαμαρτυρία της Ένωσης σχετικά με διαγωνισμό