Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζητά από το Δήμο Χαλανδρίου επαρκή ενημέρωση σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στη διαμαρτυρία της Ένωσης για το διαγωνισμό του έργου “Αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης με γεωθερμία στο αθλητικό συγκρότημα Ν. Πέρκιζας”.