Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζητά εξηγήσεις από το Δήμο Αχαρνών επί των αιτιάσεων στη διαμαρτυρία της Ένωσης για τα έργα αναβάθμισης των παιδικών χαρών του Δήμου