Η Ένωση έστειλε επιστολή στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ ζητώντας την επιτάχυνση των διαδικασιών εκκαθάρισης και πληρωμής των έργων.