Η Ένωση ανταποκρινόμενη άμεσα στις διαμαρτυρίες μελών της για καθυστέρηση πληρωμών λογαριασμών έργων χρηματοδοτούμενων από το πρόγραμμα “Αλέξανδρος Μπαλτατζής” διερεύνησε το θέμα και διαπίστωσε ότι με βάση το νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δεν δόθηκε, προφανώς εκ παραδρομής, από τον Αναπληρωτή Υπουργό προς τους Διευθυντές Τμημάτων η εξουσιοδότηση υπογραφής.

Παρά ταύτα η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ βρήκε τη λύση και, σε συνεννόηση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων), οι λογαριασμοί θα υπογραφούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014 και θα προωθηθούν προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος θα τους εξοφλήσει προ του τέλους του τρέχοντος έτους.