Με την ΠΟΛ 1044/2016 το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει για την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων μέχρι την 30.06.2016