Με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3390 Β/2016 παρατείνεται  η  προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) μέχρι  και την 15η Νοεμβρίου 2016