Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός, η Δ.Ε του ΤΣΜΕΔΕ αποφάσισε και το Δ.Σ του ΕΤΑΑ ενέκρινε την παράταση της προθεσμίας εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών β΄εξαμήνου 2016 έως και την 31.03.2017