Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε Δελτίο Τύπου σύμφωνα με το οποίο παρατείνεται μέχρι την 30.04.2020 το υφιστάμενο πλαίσιο εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ομορρύθμων εταίρων και ελεύθερων επαγγελματιών, το οποίο έληγε την 31.12.2019.

Υπενθυμίζεται ότι από 01.05.2020 θα αρχίσει η εφαρμογή νέου θεσμικού πλαισίου ρύθμισης χρεών και πτώχευσης φυσικών και νομικών προσώπων.