Η Ένωση με επιστολή της προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών ζητά την παράταση της προθεσμίας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους ώστε να εξοφληθούν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν εκτελέσει έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτώντας τα εξ ιδίων.