Η Ένωση με επιστολή της προς τον Υπουργό Υποδομών και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου επισημαίνει ότι σύμφωνα με το Νόμο θα πρέπει οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες για τις συμβάσεις  έργων  να αρχίσουν την 18η Απριλίου 2017.

Επειδή η ηλεκτρονική εφαρμογή δεν είναι απολύτως έτοιμη, η Ένωση ζητά να δοθεί παράταση ώστε να υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος ολοκλήρωσης, ελέγγου του συστήματος και ομαλής μετάβασης σε αυτό. 

Η επιστολή της Ένωσης βρίσκεται εδώ